Boek – getekend

Boek | getekend

2021

Dit boek met tekeningen en gedichten is een meditatie op enige momenten uit de Mathäus Passion.
Je zou het een bescheiden commentaar kunnen noemen op enkele tekstfragmenten.
De fragmenten zijn gekozen door Madeleine Jansen. Zij heeft deze tekstfragmenten in tekeningen verbeeld. Vervolgens heeft Bruno Wilderbeek een commentaar op deze tekeningen gegeven in de vorm van korte meditaties.

Erbarme dich, mein Gott, um meiner Zähren willen !

Erbarmen

wellend verdriet van inzicht
daalt af in de zielengrond
op zoek naar begrip

Verkoop boek €15: Madeleine Jansen (via contactformulier website)

 

Afbeeldingen uit het boek: