Boek – Moedertaal

Boek – Moedertaal

2023

In coronatijd is het idee ontstaan om samen een boek te maken dat wij als titel Moedertaal meegeven. Wat we onder moedertaal verstaan, wordt, zo hopen wij, al lezend en kijkend duidelijker. De taal van je moeder, de eerste gesproken taal, de eerste beleefde taal en de taal die vormt. De taal van woord, beeld en muziek.

Madeleine
Voor mij is moedertaal in eerste instantie verbonden met mijn schrijvende moeder. Onder het pseudoniem Elody van Maasland schreef zij wekelijks een column in de Maas en Roerbode met als titel Het leven van iedere dag.
Als voorbereiding op dit boek heb ik het hele familiearchief doorgelezen en dan vooral de gedrukte ‘stukjes’ of ‘levens’ van mijn moeder. Aanvankelijk bleef ik dicht bij die ‘levens’ in de vorm van geschilderde portretten over mijn jeugd.
Vervolgens ben ik verder gegaan met de beleefde taal van mijn moeder, die ook míjn beleefde taal blijkt te zijn! Ook heb ik gereageerd op de gedichten van Bruno, die goed passen in mijn beleving van moedertaal. Om vervolgens weer terug te komen bij mijn landschappen, mijn leven van iedere dag.

Bruno
Voor mij is de invalshoek die van de taal zelf. Daarbij heb ik ook geput uit het verleden met name de wijze waarop mijn moeder mij op de weg van de muziek heeft gezet. Dat is wellicht geen vooropgezet plan van haar geweest, maar meer het resultaat van de wijze waarop zij, ongedwongen en onbewust, haar musische talent doorgaf. Ik heb vanuit mijn taligheid, opnieuw gekeken naar mijn moeder, maar ook hoe taal op ‘het leven van iedere dag’ inwerkt met alle mooie en lelijke kanten, met zowel positieve als negatieve aspecten.

We hebben ons ook laten inspireren door elkaars werk. Al zoekend, pratend, schilderend en schrijvend zijn we dicht bij ons startpunt gebleven. Wat een rijkdom om op deze manier met je moeder en met taal bezig te zijn. De moeders hebben aan de wieg gestaan van ons leven, aan de wieg gestaan van ons beider open staan voor beeld, taal en muziek.

We dragen dit boek dan ook op aan onze beide moeders:
Diet Jansen en Bep Wilderbeek

Verkoop boek €35: Madeleine Jansen (via contactformulier website)

 

Afbeeldingen uit het boek: