Boek – Soms rijmt het beeld

Boek – Soms rijmt het beeld

2019

Soms rijmt het beeld is het resultaat van een samenwerking tussen een beeldend kunstenaar en een dichter.
In de loop van 2018 heeft dit boek vorm gekregen. Bruno Wilderbeek, de dichter, woont tijdelijk in de stilte van de Bosserheide bij het dorpje Well dat aan de rand ligt van het natuurgebied Maasduinen in Noord-Limburg. Een huis in de hei is zijn onderdak. Naast het woonhuis staat een kleine boerderij waar Madeleine Jansen, de beeldend kunstenaar, een tijdelijk atelier inricht.

De Maasduinen, een glooiend heide landschap wordt afgewisseld met vennen en bossen.
Het Reindersmeer, diverse landgoederen, zoals ‘de Hamert’, maar ook het landschap langs de Maas spreken tot de verbeelding.
Samen hebben de beide auteurs er veel gewandeld. De weerslag van die wandelingen is vastgelegd in een aantal gedichten die hun weg hebben gevonden in dit boek. Madeleine heeft enerzijds in haar beelden op deze gedichten gereageerd en anderzijds gaat zij haar eigen weg in het vastleggen van de impressies die de Maasduinen prijs geven.

er is niets te zien
tussen licht en duisternis
ongrond van bestaan

Verkoop boek €30: Madeleine Jansen (via contactformulier website)

 

Afbeeldingen uit het boek: